Tot 1 mei j.l. was het voor alle inwoners van Enter mogelijk om geschikte locaties in te dienen voor de nieuwbouw van twee basisscholen in het dorp. Er zijn veel reacties binnengekomen waaruit in totaal 39 locaties naar voren kwamen. Deze zijn beoordeeld aan de hand van de criteria, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders, heeft de 39 ingediende locaties getoetst en heeft extra check uitgevoerd op een aantal onderdelen. Het college vindt uiteindelijk zestien locaties interessant genoeg, om nader te onderzoeken in het al aangekondigde haalbaarheidsonderzoek 2.0.

Daarna worden de locaties en hun geschiktheid gepresenteerd aan de gemeenteraad en de inwoners van Enter. De locaties die het college nader laat onderzoeken zijn te zien op de onderstaande afbeelding.Haalbaarheidsonderzoek 2.0
Het haalbaarheidsonderzoek kijkt onder meer naar de financiële aspecten, de mogelijke realisatietermijn en de eventuele aanpasbaarheid van locaties. Kan een locatie die nu bijvoorbeeld ongeschikt is, eenvoudig geschikt gemaakt worden? Op deze manier ontstaat er een realistisch beeld van de geschiktheid van locaties.

“We zijn blij met de betrokkenheid en aangedragen locaties van de inwoners van Enter.  Zorgvuldig onderzoek is van groot belang zodat we ook over 30 jaar nog achter het uiteindelijke besluit staan” aldus de wethouders Ten Brinke en Ter Keurst.

Besluit:
Uiteraard zijn ook de schoolbesturen op de hoogte gebracht. Het betekent dus dat er nog geen keuze is gemaakt voor een locatie. Het definitieve besluit wordt door de gemeenteraad genomen nadat het haalbaarheidsonderzoek 2.0 is afgerond. Dit zal naar verwachting in het in het voorjaar van 2023 zijn.