Het haalbaarheidsonderzoek 2.0 naar de nieuwbouw van een schoolgebouw in Enter is klaar. Het college van  B&W en de gemeenteraad presenteren de resultaten op 13 februari a.s. tijdens een openbare informatieavond in Enter. Iedereen is welkom op 13 februari a.s. in Zalencentrum de Kröl. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Haalbaarheidsonderzoek 2.0
Het college van B&W en de gemeenteraad vonden in oktober 2022 dat er 16 locaties interessant genoeg waren om nader te onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek 2.0.
Adviesbureau PentaRho concludeert dat 7 locaties geschikt zijn, of geschikt te maken zijn, voor de bouw. Op basis van de conclusies van PentaRho heeft het college van B&W van de gemeente Wierden voorkeur voor één locatie. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve locatiekeuze.

De voorkeurslocatie van het college van B&W is:

– De locatie van een kunstgras sportveld aan de Sportlaan ten noorden van de Bornerbroekseweg (locatie 11)

Het haalbaarheidsonderzoek is te vinden op:
www.wierden.nl/nieuwbouwscholen

Zes locaties uit het haalbaarheidsonderzoek 2.0 vallen voor college van B&W af

Op basis van het onderzoek van PentaRho heeft het college van B&W voorkeur voor één locatie. Dat betekent dat er zes mogelijke locaties wat hen betreft afvallen, bijvoorbeeld omdat het geschikt maken van de locatie te lang zal duren of bestaande waarden te veel aantasten. Een uitgebreidere motivatie is te vinden op www.wierden.nl/nieuwbouwscholen.

Besluit
Uiteraard zijn ook de schoolbesturen op de hoogte gebracht van de resultaten. Er is nog geen besluit over de definitieve locatie. Het definitieve besluit wordt naar verwachting op 4 april a.s. door de gemeenteraad genomen.