Andrea Schapink en wethouder Ter Keurst

“De gezondheidsmeter is een belangrijk instrument voor de gemeente. We zijn blij met de grote betrokkenheid van onze inwoners bij dit onderzoek naar gezondheid en leefstijl” aldus wethouder Hans ter Keurst. Andrea Schapink kon vervolgens de prijs in ontvangst nemen. Andrea deed mee aan het landelijk onderzoek van de GGD naar de gezondheid van volwassenen en won met haar deelname een Apple Watch.

De Gezondheidsmeter 2020 is een groot vragenlijstonderzoek dat alle GGD’en eens in de vier jaar gezamenlijk uitvoeren. De animo in de gemeente Wierden om mee te doen met het onderzoek lag boven het landelijk gemiddelde.

Ter Keurst: “Het is duidelijk dat inwoners weten dat zij ook zelf invloed hebben op hun gezondheid en de leefbaarheid in hun omgeving. Het is goed om te zien dat zij hierin ook actie ondernemen, bijvoorbeeld door mee te doen aan zo’n groot onderzoek.”

Het onderzoek is een samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De gezondheidcijfers zijn belangrijk voor de gemeente en worden gebruikt als basis voor het  gemeentelijk gezondheidsbeleid. Met de resultaten kunnen activiteiten worden georganiseerd of maatregelen worden genomen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

“Onze aandacht blijft de komende jaren uit gaan naar alle leeftijdsgroepen, van peuter tot ouderen. Als gemeente willen we graag dat de jeugd voldoende kan sporten, maar ook dat senioren voldoende bewegen om er voor te zorgen dat ze langer fit, vitaal en gezond blijven”, aldus Hans ter Keurst

De Gezondheidsmeter van 2012 en 2016 is in zien op www.twentsegezondheidsverkenning.nl.
Later dit jaar verschijnt de monitor 2020.