Het college van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Enter, heeft de balans opgemaakt van de opbrengsten en hoeveelheden papier over het afgelopen jaar. De prijzen zijn in 2018 behoorlijk gezakt ten opzichte van 2017, maar toch zijn ze dik tevreden.


Al jaren zijn de hoeveelheden rond de 600 ton. Vandaar dat er dit jaar ook weer besloten is om een aantal stichtingen en verenigingen en kerken een financiële bijdragen te geven.

De volgende giften worden overgemaakt:

Volksdansgroep “Bewegen voor Ouderen”.
Zorgboerderij “De Piet ” (CarintReggeland)

Stichting “Effatha” van de Reggeboog en de volgende drie kerken krijgen een gift voor hun Jeugdwerk te weten:  Ned. Hervormde Gemeente, De Reggestroom en de Gereformeerde Gemeente, krijgen elk € 250,-

Hospice Rijssen “De Reggestroom”, Oost-Europa Enter-Rijssen-Wierden en de Stichting “Maria Kapel” krijgen elk € 500,-