Op Hemelvaartsdag werd weer de Akkerhus fietstocht georganiseerd. Er kon gekozen worden uit drie afstanden,  15, 30 en 48 km. De deelnemersstroom kwam wat traag op gang, maar tegen 14.00 uur waren er bijna 300 fietsers vertrokken, tot grote tevredenheid van de organisatie. Evenals voorgaande jaren was aan de fietstocht een goed doel gekoppeld. Deze keer was dat de stichting Free The Beloved Nepali Daughters.

Deze stichting selecteert projecten in Nepal, die zich richten op voorlichting omtrent mensenhandel en de opvang van meisjes en vrouwen, die uit de prostitutie of andere vormen van uitbuiting zijn gered.

Voorzitter van deze stichting is Ruchama Bloemendaal uit Enter. Ruchama  is een verpleegkundige, opgegroeid in Ypelo maar van Nepalese komaf.  Zij werkt in Nederland in de zorgsector, maar van jongs af aan heeft ze zich ook  ingezet voor haar moederland.

Ze heeft de taal geleerd, heeft ook langere tijd in het land gewerkt en doet wat ze kan om in Nederland de vrouwenproblematiek van haar land bekend te maken en draagvlak te vinden voor hulp. Hiertoe heeft zij in 2008 bovengenoemde stichting opgericht.

Vorige week was Ruchama in het Akkerhus en kon ze een prachtig bedrag in ontvangst nemen. De organisatie van de fietstocht, schonk de stichting € 500,–
De soep onderweg was volledig gesponsord door Tijhof Party service. De opbrengst hiervan was € 283,–
Samen met een gift leidde dit tot een bedrag op de cheque van € 800,-