Afgelopen zaterdag heeft Muziekvereniging Enter een bevrijdingsconcert gegeven in de RK Kerk. Het was een prachtig concert, waarin meerdere liederen rondom het thema bevrijding voorbijkwamen. Ook werden er nog twee marsen ten gehore gebracht.

Janneke Wessels: “We willen iedereen bedanken voor de komst. De collecte voor de slachtoffers van Oekraïne heeft € 231,95 opgebracht. Het concert is nogmaals te horen via Facebook: Schermen H. Antonius Abt Enter”.