Vandaag is Gerda Fransen 90 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd namens de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.