De raadsvergaderingen en informatierondes van de Wierdense gemeenteraad vinden vanaf 11 mei weer fysiek plaats in het gemeentehuis. Het presidium, waarin de fractievoorzitters van de vijf politieke partijen uit de gemeente Wierden zitten, vindt het verantwoord om hiervoor weer fysiek bijeen te komen. Uiteraard met in achtneming van alle coronamaatregelen. Aanwezigheid van publiek is daarom nog niet toegestaan.

Sinds november 2020 vergaderde de gemeenteraad vanwege de coronapandemie digitaal. Het presidium geeft aan dat op deze wijze alle noodzakelijke besluiten zijn genomen, maar een digitaal politiek debat als minder kwalitatief wordt ervaren.
In elkaars aanwezigheid vergaderen, heeft daarom de voorkeur.

Fysieke informatieronden en raadsvergaderingen zijn wettelijk toegestaan. De Raadzaal en de Burgerzaal van het gemeentehuis beschikken ook over voldoende ruimte om voor deze bijeenkomsten alle coronamaatregelen zorgvuldig in acht te nemen.

Publiek niet toegestaan.
Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de gemeenteraad. Raadsvergaderingen en informatierondes worden uitgezonden op internet en zijn te volgen via www.wierden.nl/uitzending