Vanaf 1 januari 2019 gaan de Twentse gemeenten werken met het Twents Model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning. Dit model helpt cliënt, gemeente en aanbieder om tot de best passende zorg te komen. De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders lopen van rechtswege op 31 december 2018 af.

Om die reden en doordat gewerkt wordt met het Twents Model heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Op 19 oktober zijn de gegunde zorgaanbieders bekend geworden. De lijst hiervan wordt binnenkort gepubliceerd op www.samen14.nl en is daarna ook te raadplegen op www. wierden.nl

Twents model
Voor de aanbesteding is gewerkt met een nieuwe opzet, genaamd ‘het Twents model’. Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin.

De afspraken met aanbieders zijn vernieuwd zodat aanbieders meer ruimte krijgen om oplossingen op maat voor inwoners te bieden. Regio Twente heeft de aanbesteding uitgevoerd voor de deelnemende Twentse gemeenten.

Wat verandert er voor de cliënt?
Het Twents Model is vooral een verandering binnen de interne werkwijze van de gemeenten, waardoor cliënten over het algemeen weinig gaan merken van de invoering. Belangrijk feit is dat cliënten hun indicatie voor ondersteuning behouden zoals ze gewend zijn.

Het kan zijn dat het contract van de huidige zorgaanbieder afloopt. Samen wordt er dan gekeken naar een andere zorgaanbieder. Vooralsnog is dit voor de inwoners van Wierden niet het geval.