Oplaadpunt in de Daalakkers.

De gemeente Wierden wil we proactief voorzien in de stijgende vraag naar oplaadpunten en laadpalen voor elektrische auto’s, voor zowel inwoners als bezoekers. Hiervoor is de Integrale Laadvisie opgesteld. Dit moet de basis zijn om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van het aantal laadpalen mee op te kunnen stellen. Het college van de gemeente Wierden heeft afgelopen dinsdag de laadvisie vastgesteld.


Dekkend, betaalbaar en veilig netwerk
Met de laadvisie wil de gemeente richting geven aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadpalen voor alle elektrische voertuigen. Ze willen elektrisch vervoer stimuleren, want de gemeente Wierden wil een energie-neutrale gemeente zijn in 2050.

Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid, wil de ambitie hoog leggen: ‘Als gastvrije gemeente willen we voldoende mogelijkheden bieden aan bezoekers van onze centra en mensen die er verblijven, om hun elektrische auto op te laden. En voor onze inwoners willen we de service bieden dat ze altijd terecht kunnen bij een oplaadpunt. Een goed dekkend netwerk van laadpunten en -palen draagt ook nog eens bij een goede centrumontwikkeling. Voor onze gemeente is dat heel belangrijk’.

Het vaststellen van de laadvisie is ook onderdeel van de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord, om de uitstoot van CO2 te verminderen. De laadvisie wordt elke twee jaar herzien.

Samenwerking met andere gemeenten
De gemeente Wierden sluit aan bij de Gelderse Overijsselse Regionale Agenda Laadinfrastructuur (GO-RAL). Via dit samenwerkingsverband wisselen gemeenten dus op provinciaal niveau kennis uit en wordt de uitvoering van het werk provinciaal niveau aanbesteed.

Meedoen als inwoner
Naast het traject tot vaststelling van de Integrale Laadvisie, zal er ook gestart worden met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma voor het plaatsen laadpalen. In dit traject kunnen inwoners en bezoekers meepraten over bijvoorbeeld locaties.