De gemeente Wierden wil inwoners helpen om hun koopwoning te verduurzamen. Naast de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen voor huishoudens met een lager inkomen, wil de gemeente Wierden de Duurzaamheidslening opnieuw aanbieden. Het college van burgemeester en wethouders, is afgelopen dinsdag akkoord gegaan met het voorstel voor het opnieuw aanbieden van de Duurzaamheidslening en ophogen van het beschikbare budget.

Als de gemeenteraad op 31 januari 2023 instemt met het voorstel, zal het voor woningeigenaren in gemeente Wierden vanaf februari 2023 mogelijk zijn, om een aanvraag in te dienen.

Verduurzamen van eigen woning:
Wethouder Richard Kortenhoeven: “De huidige energiecrisis vraagt om extra maatregelen, om naast de aangekondigde tegemoetkomingen vanuit het Rijk onze inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning.”

Door duurzame maatregelen te nemen, krijgen bewoners meer (woon)comfort en levert het een besparing op van het energieverbruik. Het aanbrengen van goede vloer- of gevelisolatie, plaatsen van zonnepanelen of warmtepomp, brengt echter ook een investering met zich mee. Met de Duurzaamheidslening kan een particuliere woningeigenaar bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om de woning energiezuinig te maken.

Duurzaamheidslening:
De gemeente wil hiervoor samenwerken met stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).
“Met deze lening kunnen inwoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning financieren.”, aldus Kortenhoeven.

Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen:
Bij gemeente Wierden is op dit moment al een subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen actief. Deze regeling is bedoeld voor woningeigenaren met een lager inkomen die een koopwoning bezitten met een lage energetische waarde (laag energielabel, slechte isolatie).
De subsidieregeling maakt het voor deze inwoners mogelijk om duurzaamheidsinvesteringen uit te voeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolerende maatregelen.

Op www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren staat meer informatie over deze subsidieregeling. Hier staan ook de voorwaarden en kunnen inwoners een aanvraag indienen.