Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Deze nieuwe visie sluit aan bij de huidige tijd en speelt in op de toekomstige ontwikkelingen. “De behoeften van onze inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal”, aldus burgemeester Doret Tigchelaar.

De vorige dienstverleningsvisie dateert van meer dan tien jaar geleden. “Hoog tijd voor een eigentijdse versie”, vindt burgemeester Tigchelaar, die wil toewerken naar een organisatie die denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. “Het is niet zo dat alles op de schop moet. Veel zaken gaan al goed en passen bij deze tijd, maar we kunnen ook nog genoeg verbeteren. Daarmee gaan we de komende tijd aan de slag.”

Volledig werken op afspraak, kortere reactie termijnen en nog meer zaken online kunnen regelen zijn een paar concrete afspraken die in de nieuwe visie terugkomen. Dat de nieuwe visie nu is vastgesteld, betekent niet dat de nieuwe afspraken gelijk morgen zijn ingevoerd.

“Dit is een visie die beschrijft waar we naar streven. Om daar te komen, zijn er verschillende deeltrajecten opgestart. We gebruiken dit jaar om de nieuwe werkwijzen en afspraken in te voeren zodat we volgend jaar zoveel mogelijk volgens onze nieuwe visie werken.”