Als gevolg van de oorlog in Oekraïne komt een groot aantal ontheemde Oekraïners naar Nederland. Door de grote toestroom moeten er snel, goede en voldoende opvangplaatsen worden geregeld. De gemeente Wierden maakt zoveel mogelijk gebruik van gronden en gebouwen in eigen beheer. Daarnaast worden er mandaten verleend om snel en daadkrachtig te kunnen handelen.

De regering heeft besloten om bepalingen uit de ‘Wet verplaatsing bevolking’ in werking te laten treden, en heeft de ‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’ vastgesteld. Al voor de regering deze wet in werking liet treden werden er in de gemeente Wierden, Oekraïners opgevangen.

Wethouder Hans ter Keurst: “We vangen Oekraïners op in gemeentelijke locaties, maar ook veel inwoners fungeren als gastgezin. Er wordt van alle kanten door inwoners hulp aangeboden, of het nou gaat om inrichten van woningen, het zijn van buddy voor Oekraïners of door het doneren van spullen. Noaberschap blijkt in de gemeente Wierden weer een groot goed”.

Verstrekken van financiële middelen:
Er moet aan Oekraïense ontheemden financiële middelen worden verstrekt, om te kunnen voorzien in levensbehoeften. BNG verstrekt prepaid pinkaarten, waar door de gemeente een tegoed op kan worden geboekt.
Vanaf 1 mei worden deze kaarten verstrekt aan Oekraïners die zich bij de gemeente Wierden hebben ingeschreven, en daardoor beschikken over een BSN.

Snelheid en daadkracht:
Het is essentieel dat er snel en daadkrachtig wordt verwerkt. Daarom is er door het college mandaat verleend, zodat niet iedere individuele casus aan het college of de burgemeester moet worden voorgelegd.
Intern zijn er projectteams gevormd, op gebied van wonen, zorg en financiën. In de gemeente Wierden werken ze samen voor een zo goed mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.