Doret Tigchelaar ontvangt het eerste exemplaar.

Ruim een jaar geleden zijn de eerste initiatieven genomen om te komen tot een toekomstvisie voor de gemeente Wierden. Uitgangspunt bij de start van het project was dat het een ambitieuze visie zou worden, die gedragen zou worden door de gehele Wierdense bevolking. Vanaf de aftrap waren er dan ook mensen betrokken uit alle geledingen van de bevolking.

Projectleider Arjan Schulp, die extern werd ingehuurd: “We hebben overal onze ideeën opgehaald, bij jongeren, ondernemers, boeren, middenstanders, sportvertegenwoordigers en andere groeperingen. Bovenal vonden we als projectgroep dat het een groen plan moest worden. Daarnaast is er door ruim 1300 mensen een enquête ingevuld en konden jongeren letterlijk op een bierviltje hun stem laten horen en zijn er talloze één op één gesprekken gevoerd. Dat alles gaf een goed beeld hoe de gemeente ervoor stond en wat mensen belangrijk vinden”.

Daarnaast is er een zogenaamde Denktank gevormd van zo’n 20 mensen uit Wierden, Enter en de kleine kernen. Mensen met een verschillende achtergrond, die samen met ambtenaren de ideeën die er leven in de Wierdense samenleving verder hebben uitgewerkt.
Dat heeft geleid tot een lijvig beleidsplan van bijna 70 pagina’s, waarvan het eerste exemplaar donderdagmiddag werd uitgereikt aan burgemeester Doret Tigchelaar.

Doret: “Let wel, het gaat om een concept beleidsplan. De stip die we gezet hebben ligt in 2030, binnen die termijn willen we de plannen realiseren. Feit is dat de raad het laatste woord heeft, dus we moeten bij de realisatie ook een politieke slag maken. Daarnaast moeten we uiteraard kijken naar de financiële kant, niet alles kan in één keer, vandaar dat we de plannen die er liggen uitsmeren over een periode van acht jaar”.

Aangezien het nog steeds gaat om een concept beleidsplan krijgen de inwoners van de gemeente Wierden de mogelijkheid om te reageren. Dat betekent dat op korte termijn het plan op de website van de gemeente Wierden wordt gezet.
Daarnaast buigt men zich nog over andere mogelijkheden om de mening te geven over het plan. Dat gaat wellicht via een aantal bijeenkomsten en er zal waarschijnlijk ook de mogelijkheid worden geboden om via de mail te reageren.

Doret Tigchelaar: “Nogmaals het is belangrijk dat we de stem van de inwoners horen, het gaat per slot van rekening over hun, het welzijn van de inwoners en het plezier wat ze beleven om in de gemeente Wierden te wonen. Het beleidsplan heeft als subtitel “Dorpsleven met een groene stip op de horizon”. Daar willen we samen met de gehele bevolking naar toe. De volgende fase willen we in oktober afronden en de besluitvorming door het college en de raad, kan dan aan het einde van het jaar”.