De begraafplaats aan de Julianastraat stamt uit 1853.

De lijst met beschermwaardige graven in de gemeente Wierden wordt uitgebreid. Meer dan vijftig graven van veteranen, waaronder KNIL-militairen, komen op de lijst. Verder zijn er criteria opgesteld, om ook andere graven als beschermwaardig te kunnen aanmerken. Graven die op de lijst staan, worden voorlopig niet geruimd en worden onderhouden. Het gaat om graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Wierden en Enter.

Eerder is al besloten dat graven van verzetslieden en veteranen, waaronder KNIL-militairen, behouden moeten blijven voor de toekomst. In samenwerking met de stichting Maluku4Maluku zijn inmiddels meer dan 50 graven geïnventariseerd van veteranen, waaronder veel KNIL-militairen.

“In Wierden hebben we een grote Molukse gemeenschap en daardoor ook veel graven van KNIL-militairen”, vertelt wethouder Johan Coes. “Wij vinden het belangrijk dat het verhaal achter deze graven bewaard blijft. Daarom hebben wij in onze criteria expliciet opgenomen dat graven van KNIL-militairen worden beschermd.”

Criteria vastgesteld
De lijst met beschermwaardige graven wordt nu verder uitgebreid. “Wij willen ook graven behouden van inwoners die van grote betekenis zijn geweest voor onze lokale samenleving”, aldus wethouder Coes.
“Net als graven die bijzonder zijn door een fraai of bijzonder monument.” Om te kunnen bepalen welke graven hiervoor in aanmerking komen, heeft de gemeente samen met de Historische Kring Wierden criteria vastgesteld.

Op basis van de vastgestelde criteria gaan vrijwilligers de graven op de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen in Wierden en Enter beoordelen. Daarnaast kunnen ook inwoners een graf aanmelden bij de gemeente als beschermwaardig graf.

De Historische Kring zal vervolgens beoordelen of een graf het behouden waard is. De lijst met beschermwaardige graven die zo ontstaat, wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.