Door de sterke toename van asielaanvragen in Ter Apel, is er een grote druk ontstaan op de doorstroming van, en het bieden van onderdak aan asielzoekers. Om de doorstroming weer op gang te helpen, heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Daarom, maar ook vanuit maatschappelijk en humaan oogpunt, stelt de gemeente Wierden 37 opvangplekken beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Deze opvangplekken worden gerealiseerd aan de Vlierdijk 7 in Wierden.

Op dit perceel, dat eigendom is van de gemeente, zullen zeven chalets gezamenlijk onderdak gaan bieden aan maximaal 37 asielzoekers. Op 3 oktober wordt de locatie beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Vanaf die datum kunnen de eerste asielzoekers hier worden opgevangen. Humane opvang

“Los van de opdracht, moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen aan een humane opvang van asielzoekers”, aldus burgemeester Doret Tigchelaar.
“We zijn een gastvrije gemeente en bieden op verschillende locaties ook al onderdak aan statushouders en Oekraïense ontheemden.”

Een aantal Oekraïners wordt in Wierden opgevangen in chalets. Deze beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid waardoor een zekere mate van privacy geboden wordt. Gezien de goede ervaring met deze vorm van opvang, heeft het college van de gemeente Wierden besloten ook chalets in te zetten voor de opvang van asielzoekers.

Op het perceel aan de Vlierdijk stonden twee chalets en een woning die eerder werden ingezet voor de opvang van Oekraïners. Zij verhuisden naar chalets aan de Stouweweg in Wierden. Aan de Vlierdijk worden vijf chalets bijgeplaatst. Zo wordt op deze plek humaan onderdak geboden aan maximaal 37 asielzoekers.

De gemeente Wierden wil aan de Vlierdijk alleen asielzoekers opvangen die zicht hebben om statushouder te worden. “Zelfstandig wonen, zelfvoorzienend en integreren met behulp van een geschoolde buddy is het hoofddoel voor humane opvang van asielzoekers aan de Vlierdijk”, vult Tigchelaar aan.

De gemeente stelt de opvang locatie aan de Vlierdijk voor maximaal drie jaar beschikbaar aan het COA. De regie over het reilen en zeilen bij de opvang locatie, het bieden van veiligheid en optreden bij mogelijke overlast ligt bij de gemeente. Hierover worden aanvullende afspraken gemaakt met het COA.