De gemeente Wierden wil zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners als gevolg van de stijgende energierekening, in de financiële problemen komen. Hiervoor heeft de gemeente twee regelingen in aanvulling op de eenmalige energietoeslag (van € 1.300,- van de Rijksoverheid) beschikbaar gesteld. De regelingen zijn verdeeld over twee sporen. Eén regeling richt zich op inkomensondersteuning door een extra financiële bijdrage in de energiekosten voor huishoudens.

De andere richt zicht op energiebesparing in de woning, en betreft een subsidieregeling die is bedoeld voor het verduurzamen van koopwoningen.

Extra financiële bijdrage in de energiekosten voor huishoudens:
Voor huishoudens met een lager inkomen is er vanuit de Rijksoverheid de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-
Meer over deze regeling is te vinden op: www.wierden.nl/eenmalige-energietoeslag.

Voor wie niet in aanmerking komt voor deze regeling of voor wie deze regeling niet voldoende is, is er voor inwoners uit gemeente Wierden onder voorwaarden nu een extra bijdrage in de gestegen energiekosten.
Deze regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt.

Wethouder Hans ter Keurst (Zorg en Welzijn); “We willen hiermee voorkomen dat huishoudens als gevolg van de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen. De regeling geldt in eerste instantie tot en met maart 2023. Daarna bekijken we of de regeling wordt voortgezet”.

Deze regeling is bedoeld voor woningeigenaren met een lager inkomen die een koopwoning bezitten met een lage energetische waarde (laag energielabel, slechte isolatie).
De subsidieregeling maakt het voor deze inwoners mogelijk om duurzaamheidsinvesteringen uit te voeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolerende maatregelen.

“Het verduurzamen van een woning is de moeite waard, maar vergt vaak een forse investering. Met deze subsidieregeling willen we woningeigenaren met een lager inkomen in de gelegenheid stellen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en daarmee de energierekening te verlagen”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven (Duurzaamheid).

Op www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren staat meer informatie over deze subsidieregeling. Hier staan ook de voorwaarden en kunnen inwoners een aanvraag indienen.

Op dit moment is gemeente Wierden in gesprek met Reggewoon en andere verhuurders om de mogelijkheden voor huurders te verkennen.