Vorig jaar was er een informatieavond bij De Kröl, waarin o.a. de verbreding van de A1 aan de orde kwam. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de verbreding van de A1, de komende jaren bijna een verdubbeling van de verkeersintensiteit met zich meebrengt, maar dat dit niet betekent dat er dan automatisch een geluidswal wordt geplaatst door Rijkswaterstaat.

Omdat er tijdens deze avond toch wel een behoorlijke behoefte bleek voor een geluidswal hebben is er een werkgroep in het leven geroepen. “Sterker nog Rijkswaterstaat is helemaal niet van plan een wal te plaatsen, omdat het geluid van de A1 volgens Rijkswaterstaat binnen de normen valt.

Wat we als werkgroep tot nu toe hebben gedaan is aan de zuidkant van Enter peilen of er ook los van de aanwezigen op de info avond, belangstelling is voor een geluidswal. Dit peilen hebben we gedaan d.m.v. langs de deuren gaan, een persbericht in de TC Tubantia en het onder de aandacht brengen via Entersnieuws. Conclusie is dat er behoefte is aan een geluidswal.

Vervolgens zijn we met deze uitkomst naar de gemeente gegaan en we hebben daar een idee over een geluidswal voorzien van zonnepanelen gelanceerd. Zonnepanelen, omdat duurzaamheid hoog op de agenda staat bij de gemeente en in deze een ideale combinatie is van energie besparen. Door middel van de zonnepanelen willen we financiële middelen regelen voor de bouw van de geluidswal die het geluid moet gaan reduceren.

De gemeente heeft de plannen voor een geluidswal nu opgenomen in een visiedocument. Maar dat wil nog niet zeggen dat de wal er nu ook komt. Willen we een wal dan zullen we een soort van burgerinitiatief moeten starten waarbij de gemeente ons wel wil faciliteren. Faciliteren in de vorm van ideeën toetsen op haalbaarheid, doorrekenen van plannen, info avonden organiseren e.d. Vanuit het burgerinitiatief moeten we dan nadenken over hoe de wal te financieren, bijvoorbeeld uit de energieopbrengsten van de zonnepanelen, subsidies aanvragen etc..

Kortom, willen we als Enternaren een wal dan is er nog behoorlijk wat werk te verzetten. Maar we hebben nu de kans. Vanuit de werkgroep hebben we dan ook behoefte aan mensen die mee willen helpen bij het verder concretiseren van het plan voor de wal. Denk hierbij aan hulp op het gebied van communicatie, hulp bij het oprichten van een stichting etc.” aldus een lid van de onlangs opgerichte werkgroep.

Heeft u interesse om iets moois en effectiefs te realiseren, mail:  geluidswalenter@gmail.com