Het bike park aan de Rondweg is definitief van de baan, aangezien de raad een voorstel van het college afschoot. Ondanks het feit dat alle partijen het streven om motorrijden te verduurzamen van harte ondersteunen, stemde een meerderheid van de raad tegen. Progressief Wierden, CDA, VVD, CU en SGP, samen goed voor elf stemmen, waren tegen en alleen NEW stemde voor.

De tegenstemmers vonden de overlast voor de buurt zwaarwegend, omdat er nog geen enkel lid van de EMC in het bezit is van een elektrische motor. Daardoor is er tijd genoeg over om te zoeken naar een ander locatie.

Roselien Slagers van Progressief Wierden: “Ik vind het bewonderenswaardig dat EMC het elektrisch rijden wil stimuleren. Ik weet hoe belangrijk een mooi geluid van  een motor wordt gevonden door de motorrijder. Mijn eigen man startte zijn Ducati soms alleen, om het geluid. De buurt aan de Rondweg ondervindt overlast van de A1 en de N347, de Elsmoat en een zonnepark wat er binnenkort komt. Laat de Rondweg niet het afvoerputje worden van belastende initiatieven” aldus Roselien.