Vandaag wordt Freddy Lankamp 60 jaar.
Namens de familie van harte gefeliciteerd.