Enter Vooruit bestond op 1 september 2020, exact 80 jaar. Normaal gesproken organiseer je in zo’n jaar een aantal festiviteiten, maar ook daarvoor was geen enkele mogelijkheid. Om toch een soort van tastbare, blijvende herinnering te hebben aan het 80-jarig bestaan van de club en aan dit bijzonder Corona jaar, werd een paar maanden geleden  een uniek project opgestart. Een foto mozaïek, één foto die opgebouwd is uit andere foto’s.

Eric Tijhof: “Aan alle leden, maar ook alle EV supporters, dus zeg maar iedereen die in zijn hart ook maar iets voelt voor EV, werd gevraagd om een foto aan te leveren en daarbij het speciale EV vingergebaar te maken, om al deze foto’s vervolgens vast te leggen in één grote fotomozaïek.
Het was nog een hele klus om alle foto’s te verzamelen en vervolgens in het juiste, vierkante formaat in het mozaïek te plaatsen. Uiteindelijk zijn er zo’n 500 EV ‘ers in het kunstwerk verwerkt”.