Bij Justin en Nicole is op 14 juli dochtertje,
Fleur Nicole Maathuis geboren.
Fleur is het zusje van Sten.

Namens wederzijdse familie heel veel geluk samen!