De overtocht van Zuna naar Notter.

Het kleine fiets- en voetveer nabij Zuna/Notter, die de verbinding vormt tussen de gemeente Wierden en Holten-Rijssen, kan in de vaart blijven. Het veer werd sedert 2012 beheert door de Stichting Reggeveer. Door vergrijzing kwam het dagelijks onderhoud toch wat onder druk te staan en om die reden is donderdagmiddag het veer overgedragen aan de Coöperatie Zuna-Notter.

In 2012 werd het pittoreske veer in gebruik genomen en dat kwam mede tot stand met de hulp van de Provincie Overijssel, subsidies, de gemeente Wierden en Rijssen-Holten en met name veel liefdeswerk.

Menig Enternaar zal al wel gebruik hebben gemaakt van het veer dat onderdeel is van meerdere fiets- en wandelroutes.
Bij Camping ’t Mölke werd de officiële overdracht getekend en nat gemaakt en werd en passant ook nog eens een cheque ter waarde van € 10.000,- overhandig aan de nieuwe beheerders.
Het was een gulle gift van de Stichting “Ontdek de Reggestreek”.