Begin februari worden de verbouw plannen van het Klompen – en zompen museum gepresenteerd. Men wil ingrijpend verbouwen en uitbreiden. De volgende stap is het financiële plaatje ook rond krijgen en dan kan wellicht in 2023 worden begonnen met de verbouwing.

Op dinsdag 8 februari vindt het charity event “Culinair genieten op z’n Twents”  plaats bij Bistro T-bone, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Roetgerink Foundation. Naast de culinaire beleving, worden er meerdere unieke items geveild met als veilingmeester Gerard Libbers. Voorzitter van de Roetgerink Foundation Frans Poelman, kan na afloop de opbrengst mededelen en hij krijgt een cheque overhandigd.

Enters Erfgoed wil starten met een zogenaamd AmbachtenLab. De stichting heeft een forse subsidie gekregen en het is zonde om deze op de plank te laten liggen. In het Onderschoer worden de eerste ideeën uit de doeken gedaan. Het moet een plek krijgen in het vernieuwde Klompen – en zompen museum.

Op donderdag 17 februari raast een storm onder de naam “Dudley” over Nederland. De schade is aanzienlijk. Overal veel omgewaaide bomen, pannen van het dak, maar met name langs de kust is de grote schade groter. De Brandweer Enter moet in actie komen om wegen weer vrij te maken, bomen om te zagen om verdere risico’s te voorkomen. Een dag later blaast Eunice over Nederland en als toetje in het weekeinde Franklin. Nederland betreurt vier doden en enorme schade.

Goed nieuws voor alle liefhebbers van de Enterse Dagen. Het bestuur maakt bekend dat deze in 2022 in onverkorte vorm doorgaan. Het klussen kan beginnen in de straten en buurten.

Een strakke actie van de gemeente Wierden. Er zijn in de loop der jaren nogal wat verkeersborden verdwenen. Via de social media doet men een beroep om deze toch in te leveren. Het kost de gemeente veel geld om ze te vervangen en de verkeersveiligheid komt in het geding. Na ruim een week zijn er al 21 borden terug.