De EOV wil in de komende periode een actie houden voor de minima in Enter. Vanwege de torenhoge energiekosten wordt alles duurder en met de december maand voor de deur, zal dit voor naar schatting zo’n 125 gezinnen in Enter een maand worden die geen feest zal zijn. Daarom wil de EOV nu Noaberschap tonen.

Eric Tijhof, PR functionaris van de EOV: “Deze tijden vragen om actie waarmee de medemens een steuntje in de rug krijgt. Er is daarom ook geen spectaculaire december actie, maar neemt de EOV wel het initiatief om inwoners uit Enter die een extraatje kunnen gebruiken, dit jaar eens extra te verwennen”.

Onder het motto: “Kerst begint nu!”, wordt vanaf volgende week, iedere Enternaar die wat kan missen, gevraagd om een donatie te doen. Dit kan door het inleveren van flessenbonnen bij de supermarkten (AH en COOP), maar ook door een donatie te doen in de speciale boxen, die vanaf volgende week bij alle EOV-leden te vinden zijn”.

Je kunt ook per bank een donatie doen.
Dit kan dat op: NL61 RABO 0163 8203 17 t.n.v. de Enterse Ondernemers Vereniging o.v.v. het woord Kerst.
Naast donaties roept de EOV ook bedrijven, verenigingen en scholen op, om deze actie te ondersteunen.

Met het opgehaalde geld worden kerstpakketten samengesteld. De verspreiding zal in samenwerking gaan met de Stichting Bowie en de diaconieën van de Enterse kerken.
Wilt u als Enternaar de naam van iemand doorgeven die een pakket verdiend, dan kunt u dit doorgeven via: info@winkeleninenter.nl

Kerst begint dus nu! De komende weken zal de EOV iedereen op de hoogte houden van de voortgang van de actie, waarbij tijdens de kerstmarkt van 2022, het eindresultaat bekend zal worden gemaakt.