Wethouder Eric Braamhaar aan het woord.

Zo’n 60 personen, die meer dan 40 verschillende organisaties vertegenwoordigen, hebben met elkaar gesproken over sport & bewegen in de nabije toekomst in de gemeente Wierden. Hiermee zetten betrokkenen gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines zoals de zorg, welzijn, sport en opvang, de eerste stappen richting het lokaal sportakkoord Wierden.

Buurtsportcoaches en gemeente gaan de komende periode in nauwe samenwerking met de (externe) sportformateur en adviseur lokale sport verder in gesprek met sportaanbieders en partijen, die zich inzetten voor een sportief en vitaal Wierden, om gezamenlijk tot een lokaal sportakkoord te komen.

Van nationaal sportakkoord naar lokaal sportakkoord Wierden
In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. “Het landelijk sportakkoord vertalen betrokkenen naar lokale sportakkoorden die passen bij de lokale situatie”, licht de sportformateur van Sportservice Overijssel verder toe.
“Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen o.a. plaatselijke sportaanbieders, maatschappelijke partners, de zorg, gemeente en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Het is ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld en een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen / afspraken”.

“Iedereen doet mee, dat is ons motto. Een samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en waarin de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan, een inclusieve samenleving” aldus wethouder Eric Braamhaar.

Niet aanwezig, wel meedenken en meewerken?
Ben jij in jouw vrije tijd en/of voor je werk betrokken bij de thema’s sport & bewegen binnen de gemeente Wierden en denk je graag mee? Ook als je niet aanwezig kon zijn tijdens de bijeenkomst dan kun je alsnog aansluiten om mee te denken over sport en bewegen in de nabije toekomst binnen de gemeente Wierden.

Meld je dan alsnog aan bij de buurtsportcoaches Kitty en Bart via: www.sportencultuurwierden.nl.
Laat van je horen en werk samen met alle betrokkenen, aan het lokaal sportakkoord Wierden!

De werkgroep en stuurgroep nodigen belangstellenden uit voor de volgende gezamenlijke bijeenkomst die voor maandagavond 13 januari 2020 gepland staat.