De energieprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. Sommige inwoners uit de gemeente Wierden komen hierdoor in financiële problemen. Huishoudens voor wie dit geldt, kunnen hiervoor een eenmalige energietoeslag aanvragen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Inwoners met een laag inkomen kunnen via: www.wierden.nl/energietoeslag een aanvraag doen. Deze kan worden ingediend tot en met 31 december 2022. Het maakt hierbij niet uit wat de aard van het inkomen is.
Dat betekent dat ook gepensioneerden, zelfstandigen of mensen in loondienst, recht kunnen hebben op de eenmalige energietoeslag.

Voorwaarden:
Aan deze eenmalige energietoeslag zitten een aantal voorwaarden verbonden:

  • Het inkomen is niet hoger dan 120% van de voor die situatie geldende bijstandsnorm (zie onderstaande tabel). Het gaat hierbij om het netto salaris, exclusief vakantiegeld.
  • De aanvrager is 21 jaar of ouder.
  • Er is geen sprake van studiefinanciering.
  • De aanvrager is woonachtig in de gemeente Wierden.
  • De aanvrager is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres.
  • De aanvrager bezit een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • Er is geen sprake van verblijf in een verplegings- of verzorgingshuis.
  • Er is geen sprake van verblijf in een instelling voor beschermd- of begeleid wonen.
  • De energierekening wordt door de aanvrager zelf betaald.
  • Er is door niemand uit het huishouden eerder energietoeslag aangevraagd/ontvangen.

Termijn:
De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag en reageert zo snel mogelijk.

Niet aan de voorwaarden voldoen:
Inwoners die niet aan de voorwaarden voldoen, maar waarbij als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie is ontstaan, kunnen contact opnemen met het Zorgloket. Zij denken graag mee of er mogelijkheden zijn.
Bellen kan via: 0546-580 990 of mailen naar: zorgloket@wierden.nl.