De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter, wil een volgend zonnepark gaan bouwen aan de Trelliesweg in Enter, aan de zuidkant van de A1. Hiervoor heeft de stichting een plan ingediend bij de gemeente. Het wachten is nu op het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen en dit gebeurt waarschijnlijk in januari.

Met de eigenaar van de grond heeft men inmiddels al een intentieovereenkomst gesloten. Als het plan doorgaat ontvangt hij van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter een jaarlijkse pacht, maar is hij verder niet betrokken bij de realisatie en exploitatie van het park.

Men wil bij dit project de bewoners van de gemeente Wierden in de gelegenheid stellen om financieel te participeren, maar omwonenden krijgen daarbij voorrang.
Ook wil de Stichting de buurt laten profiteren van de opbrengsten van het zonnepark, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de bouw van een geluidswal langs de A1.


Op 3 januari om 19.30 uur is er een voorlichtingsavond bij de Scouting Enter aan de Rondweg / Jagersweg.
Voor meer info kijk HIER