Na anderhalf jaar mogen ze bij Passage weer een ledenavond houden. Dit gebeurt op maandag 20 september om 19.45 uur in “Ons Centrum”. Ds. de Goeijen komt op deze avond vertellen, over de periode, waarin hij was uitgezonden naar Sulawesi.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris: 06. 25 15 63 25.