Iedereen verdient een goed en waardevol leven. In elke fase van het leven. Wanneer mensen niet meer beter kunnen worden, ondersteunen we hen met palliatieve zorg. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan je nog veel te bieden hebben. Deze zorg is niet gericht op genezing, maar op welzijn. Dat het leven zo fijn en prettig mogelijk is door het voorkómen en/of verminderen van klachten, ondanks dat je ziek bent.

Longarts Sander de Hosson heeft het boek “Slotcouplet” geschreven. Hosson laat hierin zien hoe hij patiënten behandelt met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt.

Dit boek inspireert. Carintreggeland gaat 256 boeken geven aan de zorgteams, casemanagers dementie, teams thuis- en dagbegeleiding en de medische vakgroep. Naast de zorgteams hebben ook de teams ondersteunde diensten en de Raad van Bestuur het boek ontvangen.
Zo willen zij binnen de hele organisatie voelbaar maken hoe belangrijk en waardevol palliatieve zorg is. Om dit te financieren is een beroep gedaan op het donatiefonds van Vredehof.  Het Vredehof Donatiefonds heeft dit gehonoreerd en een bijdrage gedaan van € 4.485,– .

Donderdag 2 februari is het boek Slotcouplet door algemeen directeur Pedro Swier van Vredehof officieel overhandigd aan Carintreggeland. De medewerkers Rienke Dekker (geestelijke verzorger) en Margreet Tijhuis (verpleegkundige palliatieve zorg) hebben op De Bolder in Rijssen het boek dankbaar in ontvangst genomen