Kunstwerk van Diny Grouwe-Eshuis.

De kunstroute ‘Enter uit de Kunst’ staat dit jaar weer op de agenda. In de eerste week van augustus, dat is de week voor de bouwvak, zal Enter weer in het teken staan van kunst in al z’n facetten. De eerste keer dat deze werd gehouden was in 2018, maar door corona heeft het vijf jaar geduurd alvorens er opnieuw een kunstroute in Enter kan worden georganiseerd.

Anneke Koers is de coördinator van de kunstroute en al weer volop bezig met de organisatie: “De Enterse kunstenaars gaan hun werken tentoonstellen in de eerste week van augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het wordt weer een feest. Door het hele dorp stellen kunstenaars hun werk tentoon in hun eigen huis, Het Reggedal,  Activiteitencentrum Het Zumpke, de kerken en nog meer locaties. In de eerste week van augustus zijn veel mensen nog niet op vakantie en dat geeft nog meer mensen gelegenheid om te komen kijken”.