Directeur Gerard Beukers neemt op 15 april afscheid van welzijnsorganisatie Stichting De Welle. Gerard heeft ruim 19 jaar leiding gegeven aan de welzijnsorganisatie die actief is in de gemeente Hellendoorn en Wierden.
“Samen hebben we invulling kunnen geven aan een beleid waarin de kracht van de burger centraal staat”, aldus Gerard. “Er waren best wel eens moeilijke tijden maar door de handen ineen te slaan zijn we daar weer sterk uit gekomen.”

Vanaf 2000 zwaaide Gerard de scepter bij de organisatie ServiceBureau Welzijn die in 2007 fuseerde met Stichting Welzijn Ouderen tot de huidige brede welzijnsorganisatie De Welle.
Kort na de fusie ging De Welle het welzijn in Wierden verzorgen en werd het peuterwerk in Wierden aan de stichting toegevoegd.

Het Vluchtelingenwerk volgde enige jaren later en maakt nu ook deel uit van De Welle. Inmiddels richt de stichting zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners uit de gemeente Hellendoorn en Wierden en de stichting is inmiddels niet meer weg te denken uit de lokale samenleving.

De opvolger van Gerard is Laura Westerik-Scholten uit Nijverdal. Laura is momenteel Manager Radiologie en Nucleaire Geneeskunde bij het Medisch Spectrum Twente.