Hoera! Dine Nitert is 90 jaar geworden.
Namens alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van harte gefeliciteerd!