Op dinsdag 26 januari vergadert de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken

  • Vaststellen bestemmingplan buitengebied, herziening Zunaweg 16.
  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Rijssenseweg 44, Achteresweg 1 en Rijssenseweg 40.
  • Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Wierden 2021.
  • Gedragscode college burgemeester en wethouders gemeente Wierden 2021.
  • Cijfers & feiten sociaal domein ten behoeve van opstellen maatschappelijke agenda.
  • Verordening jeugdhulp.

Discussiestukken

  • Visie op onderwijshuisvesting.
  • Zienswijze Veiligheidsregio Twente over lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
  • Motie vreemd Minimumloon.