Op dinsdag 2 maart vergadert de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken

  • Plan ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’ (IBOR)
  • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2021

Discussiestukken

  • Herinrichting Dorpsplein Enter
  • Oprichting Stichting Twente Board en Bestuursovereenkomst sociaaleconomische structuurversterking Twente