Het Hervormd Dienstgebouw.

Omwonenden van het Hervormd Dienstgebouw, zijn middels een brief van de gemeente Wierden geïnformeerd over de opvang van Oekraïners. De opvang hiervan zou op korte termijn worden beëindigd. Daar is nu verandering in gekomen. De opvang van een deel van de vluchtelingen zal worden verlengd tot 4 september van dit jaar.

Op dit moment worden er zes Oekraïners en vijftien derdelanders opgevangen in het Hervormd Dienstgebouw. De Oekraïners verhuizen komende week naar de chalets aan de Sportlaan.

De derdelanders, die geen Oekraïens paspoort hebben, maar wel een tijdelijke verblijfsvergunning, mogen dus toch langer blijven. Een beslissing die is genomen door de staatssecretaris.

De derdelanders hebben aangegeven dat ze bij voorkeur willen blijven in het Hervormd Dienstgebouw, en liever niet willen verhuizen naar de opvang aan de Vlierweg.
Deze wens is gehonoreerd en dat betekent dat de derdelanders tot 4 september op de huidige locatie mogen blijven. Met de eigenaar van het pand is daar inmiddels een overeenkomst mee afgesloten.
Het pand zal na deze datum worden gesloopt en plaatsmaken voor een woon-zorg complex.