Wat is er nodig om in de toekomst vitaal en aantrekkelijk te blijven, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers binnen de Wierdense gemeentegrenzen prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Welke kant moet het dan op met de gemeente Wierden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente Wierden een enquête uitgezet en worden inwoners uitgenodigd om deze in te vullen via www.wierden.nl/toekomstvisie of door een papieren versie af te halen in het gemeentehuis.

Toekomstvisie
“De uitkomsten van de enquête leveren nuttige informatie en inzichten op die we meenemen in de op te stellen toekomstvisie”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar. “We maken een toekomstvisie waarin belangrijke keuzes worden vastgelegd. Een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.”

De enquête is één van de tools die wordt ingezet om input op te halen bij de inwoners. In oktober worden in de kernen bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan over thema’s die een belangrijke bijdrage leveren aan een prettig woon- en leefklimaat. Zo worden inwoners ook gevraagd mee te denken over de toekomst.

Denktank
Voor het project van de toekomstvisie is ook een denktank samengesteld.
De denktank adviseert de gemeente over de inhoud van de toekomstvisie, de uitgangspunten, helderheid en communicatie hierover. De denktank bestaat uit betrokken, enthousiaste inwoners en ondernemers die weten wat er in de lokale samenleving speelt. Zij hebben affiniteit met verschillende sectoren en doelgroepen omdat ze er werken, onderdeel van uitmaken of hierin geïnteresseerd zijn.
Denk hierbij aan het onderwijs, de zorg, culturele instellingen, kerken, sport, ondernemers, agrarische sector, toeristische sector en jongeren.

Niet op nieuw beginnen
Op verschillende manieren worden inwoners uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente Wierden. “We beginnen natuurlijk niet helemaal opnieuw”, geeft de burgemeester aan.
In 2016 haalde de gemeente bij inwoners ook input op voor de toekomst tijdens “het verhaal van ons”. “Deze uitkomsten, maar ook beleidsstukken die eerder zijn vastgesteld, nemen we als basis mee in de op te stellen toekomstvisie.”

Enquête
Komende weken wordt via de social media kanalen van de gemeente veel aandacht gevraagd voor het invullen van de enquête. Hiervoor worden vijf verschillende videoboodschappen ingezet.

Tot 9 oktober kan de enquête worden ingevuld via www.wierden.nl/toekomstvisie. Inwoners die deze niet digitaal kunnen invullen, kunnen een papieren versie afhalen bij het gemeentehuis. Op de website www.wierden.nl is meer informatie te vinden over de toekomstvisie. Hier worden inwoners ook geïnformeerd over de uitslag van de enquête en het vervolg van de toekomstvisie.