Onlangs is basisschool De Talenter beloond met het certificaat en bijbehorend Verkeersveiligheid label, voor de structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en – veiligheid.
Een onafhankelijke commissie van de Regio Twente, heeft getoetst of er voldaan is aan de eisen.