De gemeente heeft twee mogelijke locaties aan de Sportlaan op het oog voor een nieuw schoolgebouw. Dat schoolgebouw moet plaats bieden aan twee basisscholen die op dit moment gehuisvest zijn in verouderde gebouwen: De Wegwijzer en De Talenter. Dat staat in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft nog niet besloten op welke locatie het nieuwe schoolgebouw moet komen: op het sportveld of een stukje verderop op de huidige gemeentewerf. Die beslissing kan pas later gemaakt worden. “We moeten eerst een beslissing nemen over de toekomst van de gemeentewerf”, vertelt wethouder Johan Coes. “En als we op het sportveld willen bouwen, moeten we zeker weten dat we grond kunnen aankopen voor een vervangend sportveld. Bovendien willen we ook weten hoe de bewoners van de Sportlaan hier in staan.”

Mogelijkheden
“Onze voorkeur gaat tot nu toe uit naar de locatie sportveld”, aldus directeur Dick Nijzink van De Wegwijzer. “Beide locaties bieden veel mogelijkheden. De gemeentewerf ligt iets verder van de sportvelden en de sporthal, maar het is nog altijd dichtbij. Op beide locaties is genoeg ruimte voor een prachtig gebouw en de ligging aan de rand van het dorp is ideaal voor natuureducatie.”

“Er is zelfs ruimte genoeg om een brede school te realiseren”, vertelt directeur Chris Aben van De Talenter. “Het zou mooi zijn als in het gebouw ook plek zou zijn voor anderen, zoals de bibliotheek en kinderopvang.”

Even was er ook een derde locatie in beeld: activiteitencentrum Het Zumpke aan de Reggestraat, naast basisschool De Roerganger. De gemeente verwacht dat de verkeerssituatie ter plekke niet voorzien is op zo veel kinderen en ouders. Daarom wordt deze locatie buiten beschouwing gelaten.

Een eigen karakter
Dat De Talenter en De Wegwijzer samen verder willen in één gebouw, is niet nieuw. Nadat de scholen bekend maakten samen onder één dak verder te willen, zijn er gesprekken gevoerd en is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat gezamenlijke nieuwbouw onderwijskundige, financiële en organisatorische voordelen met zich meebrengt.

“We blijven twee zelfstandige scholen, met een eigen ingang en een eigen karakter”, vertelt directeur Chris Aben van De Talenter. “Er wordt veel ingezet op samenwerken en dit wordt eenvoudiger als we in één gebouw zitten.” Directeur Dick Nijzink van De Wegwijzer vult aan: “We zullen elkaar inderdaad gemakkelijker vinden als daar aanleiding toe is. En verschillende ruimtes kunnen we samen gebruiken, net als de ict-infrastructuur.”

Basisschool De Roerganger heeft overwogen om ook een plek te zoeken in de nieuwbouw, maar zag daar eerder dit jaar vanaf. “Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid”, aldus directeur Martin van Zelm “Bovendien staat onze school op een groene, ruime locatie en biedt het gebouw voldoende mogelijkheden voor de toekomst.”