De kogel is eindelijk door de kerk. De raad heeft met een ruime meerderheid dinsdagavond aangeven dat de nieuwe scholen moeten komen op de hoek Sportlaan en Bornerbroekseweg. De neuzen stonden dinsdagavond overigens niet allemaal dezelfde kant op. Burgemeester Tigchelaar mocht het allemaal in goede banen leiden en hield zich bovendien wijs buiten de discussie. Het CDA, NEW en CU stemden in met het voorstel en daarmede is voorlopig een einde gekomen aan een proces van zeven jaar.

De locatie op het huidige kunstgrasveld zal voor 1/3 bebouwd worden en er zal worden gebouwd in twee lagen. Voor de zomer moet er bovendien duidelijkheid zijn over het verkeerstechnische onderzoek en dan zal de raad er verder over in gesprek gaan.

Fractie voorzitter Van Dijk mocht namens de CU het spits afbijten: “Wees trots en doe het samen, daar zijn ze in Enter goed in. Maar laat bovenal het belang van het kind prevaleren”. Hij pleitte er nogmaals voor om een locatie buiten de bebouwde kom te onderzoeken en de provincie hierin mee te krijgen.

Roselien Slagers (Progressief Wierden) vond dat er geen beslisrijp voorstel lag en dat er nog teveel open eindjes zijn, met name op financieel gebied. “Kunnen we dit wel financieren, lopen we niet het risico dat het veel te lang gaat duren en dat kinderen de dupe worden. Ook ik zou graag zien dat er wordt gekeken naar een locatie buiten de bebouwde kom, ga terug naar de provincie. We gaan niet instemmen met locatie 11”.

De VVD bij monde van Diane Harberink koos voor wel een erg onverwachte invalshoek. “Vergeet locatie 11 en laten de beide scholen op hun eigen locatie nieuw bouwen. Dat kan, de buurt is er aan gewend, er is geen wijziging nodig van het bestemmingsplan en dan kan in 2024 de schop de grond in. Bij ons is sprake van voortschrijdend inzicht en we maken nu een andere keuze t.o.v. een paar jaar geleden. Bovendien komen er noodlokalen vrij bij De Passie die je ter overbrugging kunt gebruiken”.

Dico Rijnders, namens de SGP: “We respecteren de keuzes die beide scholen hebben gemaakt en ook wij zien de synergie voordelen. Daar gaan we niet aan tornen. Maar de verkeerveiligheid en de financiering is wel een punt van zorg als er gekozen wordt voor locatie 11. Wij zien graag aanvullend onderzoek naar een locatie buiten de bebouwde kom”.

Het CDA was duidelijk in z’n opstelling en koos nadrukkelijk voor locatie 11. Mw. Langenhof: “Deze locatie biedt veel voordelen en kansen. Let wel, ook wij vinden dat de financiering nog erg onduidelijk is en ook zal er het nodige geregeld moeten worden rondom de verkeersveiligheid. En niet onbelangrijk, Enter Vooruit mag uiteraard niet benadeeld worden”.

Tot slot NEW. Cindy ter Riet: “Ook wij hebben de voorkeur voor locatie 11. Dit biedt kansen, laten we die pakken. Ook bij ons staat verkeersveiligheid hoog in het vaandel, daar moet goed naar gekeken worden”.

Wethouder Ten Brinke kwam na de eerste termijn niet echt in de problemen. Hij maakte wel duidelijk dat een locatie buiten de bebouwde kom een doodlopende weg is en geen goedkeuring krijgt van de provincie/Raad van State.
In de tweede termijn was er ook weinig nieuws meer onder de zon. Na de stemming kon worden overgegaan tot het volgende agendapunt.