De Roerganger.

Op donderdag 23 februari is er een inloopbijeenkomst over de invulling en vergroening van het schoolplein van de Christelijke basisschool de Roerganger en omgeving. De Roerganger is de eerste school binnen de gemeente die het schoolplein gaat aanpakken. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen gepresenteerd van de klimaatbestendige maatregelen.

Zo wordt de bestrating, het groen en de openbare ruimte aangepakt. Door het vergroenen en verkleinen van het pleinoppervlak willen ze bewustwording voor klimaatveranderingen creëren bij de jeugd. Gelijktijdig liggen er mogelijkheden om het naast de school gelegen buurtparkje de Voormors te herinrichten.

Ook de buurtbewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de plannen.
Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur op De Roerganger.