ChristenUnie en SGP uit de gemeente Wierden, hebben een brief verzonden aan ondernemers in Enter, om de openstelling van winkels nog eens in overweging te nemen. Beide partijen constateren dat in toenemende mate winkels op zondag open zijn, vaak om economische en toeristische motieven. Ook in de gemeente Wierden is deze tendens waarneembaar, aldus de CU en SGP.

Kees van Dijk, fractievoorzitter van de CU: “Ook in de gemeente Wierden staan de ontwikkelingen niet stil. Tot 2 januari ligt de aangepaste winkeltijdenverordening van onze gemeente ter inzage om een verruiming van de winkelopenstelling op zondag mogelijk te maken, dit naar aanleiding van een ingediende motie van drie partijen in de gemeenteraad. Onze ondernemers zijn in dit voorstel tot verruiming niet gekend, hetgeen bij hen een gevoel van machteloosheid en stress teweeg brengt.

Dirco Rijnders, fractievoorzitter van de SGP: “Wij vinden dat het participatieproces, dat wil zeggen het vooraf betrekken van inwoners en ondernemers, met deze motie en het nu voorliggende voorstel onvoldoende vorm is gegeven. Er is nu nog gelegenheid om je stem te laten horen, maak daar gebruik van, zodat we de wekelijkse rustdag kunnen behouden”.