Op oudejaarsavond om 22.45 uur kreeg de brandweer van Enter een alarmering voor een buitenbrand aan de Hoge Brink. Ter plaatse bleek het te gaan om een flinke coniferenbrand, die ondanks het natte weer van de laatste dagen, waarschijnlijk had vlam gevat door een verdwaald stuk vuurwerk. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de coniferenhaag mag als verloren worden beschouwd. Nauwelijks terug op de kazerne moest er opnieuw actie ondernomen worden, deze keer aan de Beverdamsweg in Wierden, waar een zendmast in brand stond.

Om 3.45 uur de derde uitruk, nu naar Hengelo om te assisteren bij een grote industriebrand. Al met al een drukke nacht voor de mannen van brandweer kazerne Enter.

    

De jaarwisseling in Twente is voor de hulpdiensten incidentrijk verlopen. Bij de Brandweer zijn 141 meldingen binnengekomen. In bijna alle gevallen ging het om kleine incidenten. Vorig jaar kreeg de Brandweer nog 94 meldingen tot Nieuwjaarsochtend 08.00 uur. De ziekenhuizen hadden een drukke en onrustige avond en nacht op de spoedeisende hulp. In vergelijking met vorig jaar zijn meer vuurwerkslachtoffers bij de ziekenhuizen binnengekomen.

De ziekenhuizen hadden met één agressieve patiënt te maken. De brandweer heeft niet met geweld tegen haar mensen te maken gekregen.

In totaal zijn 30 vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen binnengekomen. Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft hiervan 18 vuurwerkslachtoffers geregistreerd, waarvan 5 minderjarigen. Bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn 12 vuurwerkslachtoffers binnengekomen, waarvan 6 minderjarigen. Van deze slachtoffers zijn 5 personen doorgestuurd naar andere ziekenhuizen voor de behandeling van specifiek letsel (brandwonden en oogletsel).

Naast de vuurwerkslachtoffers zijn in beide ziekenhuizen ook veel alcohol en/ of drugs gerelateerde patiënten binnengebracht.

Politie
In totaal zijn 9 aanhoudingen in Twente verricht in verband met: belediging, mishandeling, wapenbezit, zwaar vuurwerk. Hoewel tijdens de jaarwisseling veel meldingen zijn gedaan, zijn de openbare ordeproblemen beheersbaar gebleven.