Jan Oene Krist

De gemeenteraad van Wierden heeft in 2017 het besluit genomen, dat in 2024 23% van het energieverbruik in Wierden uit duurzame bron moet komen. De fractie van de ChristenUnie heeft in de raad al meermaals aangedrongen op een betere informatievoorziening rond dit onderwerp.

Jan Oene Krist: “De gemeente heeft vorig jaar een rapport op laten stellen met berekeningen hoe Wierden het genoemde doel gaan halen. Tot dusver is er over dit rapport geen informatie gedeeld met de gemeenteraad of inwoners van de gemeente. Dit is volgens ons een gemiste kans.

De beschikbaarheid van de juiste cijfers en inzichten is een voorwaarde voor het voeren van een goed debat, zowel in de raad als in de samenleving. Kortom, we willen als fracties dat het rapport zo snel mogelijk naar de fractie wordt gestuurd”.