De bijenstal wordt officieel geopend. 

Vrijdagmiddag is de bijenstal in Het Reggedal officieel geopend. De bijenstal kreeg de toepasselijke naam: “Bij de Regge”. Stichting Enters Reggedal is bezig met de opzet van lessen voor basisscholen. Die bezoeken variëren van een bezoek aan de schaapsherder tot het uitleg geven over de geschiedenis van de zomp. Een bezoek aan de bijenstal is ook onderdeel van een les in de buitenlucht.


Frans Poelman: "....we willen lessen geven over het Reggedal....".

Frans Poelman: “Daarnaast willen wij ook uitleg geven het Reggedal in het algemeen en over de betekenis van bijen voor onze natuur. Omdat de bijenstal midden in het veld staat en wij geen aansluiting hebben op het lichtnet, wilden wij erg graag een vorm van energievoorziening hebben in de vorm van  zonnepanelen”.

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter maakte vrijdag bij de opening een prachtig gebaar en schonk een bedrag van € 1200,- als bijdrage in de aanleg van de panelen.

Tonnie Kroeze, bestuurslid van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter: “Dit jaar was er € 25.000 beschikbaar uit de opbrengst van zonnepark De Groene Weuste. Ook andere maatschappelijke organisaties hebben een bijdrage gekregen, zoals de Hervormde Kerk in Wierden voor LED verlichting, de Generatietuin voor zonnepanelen en een windmolentje voor stroomvoorziening en sv Enter ook voor zonnepanelen. Op deze manier deelt de bevolking van de gemeente Wierden in opbrengst van het zonnepark”.