Jantine Langenhof

CDA Wierden – Enter wil dat de mogelijkheden onderzocht worden voor een “koop – later” constructie in de gemeente Wierden. Starters hebben het momenteel niet makkelijk op de huizenmarkt. Soms verdienen ze te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek te krijgen voor een koophuis. Ze vallen hierdoor tussen wal en schip.

CDA raadslid Jantine Langenhof: “Het is belangrijk dat jongeren zich kunnen vestigen in de kernen van Wierden, Enter en Hoge Hexel. De mogelijkheid van bijvoorbeeld een starterslening kan (her)overwogen worden of we kunnen starters stimuleren toe te treden tot de huizenmarkt door bijvoorbeeld het concept “koop – later” aan te bieden.

Hierbij kunnen starters een koopwoning eerst huren en later kopen. Dit wordt elders in Nederland al succesvol toegepast. Woningcorporatie Reggewoon, die actief is in de gemeente Wierden, zou hier een goede rol in kunnen vervullen.

Daarom vraagt het CDA aan het college om de mogelijkheid te verkennen of de “koop – later” constructie ook ingezet kan worden in samenwerking met de woningcorporatie Reggewoon. En, wanneer dat mogelijk is, om hier in de nieuwe prestatieafspraken ook afspraken over te maken”.