Vrijdagmorgen was het al een groot feest op De Talenter. Ook daar is het carnaval in alle hevigheid los gebarsten. Carnavals vereniging De Boorköttels stimuleert spoedige nieuwbouw door duizenden euro`s uit te delen aan kinderen van De Talenter. Het werd een grandioos feest, met de polonaise dwars door de school.