Carla Nijland is 50 jaar geworden.

Namens kinderen en familie, van harte gefeliciteerd.