Op zaterdag 29 mei is bij Bart en Merlin Slagers,
zoon Boyd geboren.
Boyd is het broertje van Millen.

Namens de buren van harte gefeliciteerd!