Afgelopen nacht rond half vijf, zijn de opritten van de A1 in het hele land door boeren geblokkeerd. Zo ook de op- en afritten bij Enter. De ravage was enorm en zorgde bovendien voor veel verkeershinder en gevaarlijke situaties. De kruisingen werden geblokkeerd met zand, mest, hooi, veevoer, afval en zo geheten IBC’s (containers). Dit gebeurde op meer plekken in het land langs de A1 tussen Amsterdam en Duitsland. Ook werd er hooi in brand gestoken, waardoor het zicht op de A1 minimaal werd er gevaar bestond voor uitbreiding.

De actie maakt onderdeel uit van het stikstofprotest. Een aantal kruisingen kon snel schoongemaakt worden. Het is nog onduidelijk of er bekeuringen zijn uitgedeeld.